อบรม Set Your Mindset to Convincing & Motivation

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลกรให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน ทั้งในส่วนเนื้อหาความรู้ในการทำงาน และการสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งกับผู้สมัึครและลูกค้า รวมถึงเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน ให้เกิดกับพนักงานทุกๆ คน ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัท FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd. จัดให้มีการอบรม เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ " Set Your Mindset to Convincing& Motivation" โดย เทนเนอร์ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพทางด้านการโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน การฝึกอบรมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วย สร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติและแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มาพร้อมกับความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งถือว่า วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ อย่างดีเลิศ

Happy Birthday Our Boss!

เดือนกรกฏาคม เป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดของ คุณวิลาสินี ทองมาก ดำรงตำแหน่งผู้จัดทั่วไป บริษัท เอฟ ดี ไอ รีครูี๊๊ดเม้นท์ จำกัด ของพวกเรา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้คุณวิลาสินี เจ้านายแสนน่ารักของพวกเรา มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ร่ำรวย และมีความสุขตลอดไปค่ะ

Happy Birthday Our staff in June 2013

สุขสันต์วันเกิดพนักงาน FDI Recruitment ที่เกิดในเดือน มิถุนายน ค่ะ

FDI Group Company Outing 2013

FDI Group จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร Company Outing ประจำปี 2013 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมอีวาซอน หัวหิน กิจกรรมผ่านพ้นไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมได้รับความรู้ จากการฝึกอบรม โดยวิทยากรมืออาชีพ แม้จะเป็นระยะเวลาแค่เพียง 2 วัน 1 คืน แต่กลับเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับมากมายจริงๆ

Acheive Target Party

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 FDI Recruitment(Thailand) จัดให้มีงานเลี้ยงขอบคุณ และแสดงความยินดีแก่น้องๆ ทีมงานทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างแข็งขัน จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ ในไตรมาสที่ผ่าน (ม.ค.-มี.ค.56) ณ โรงแรมสุโกศล อิ่ม อร่อย และมีความสุขกันถ้วนหน้า เป็นกำลังใจให้น้องๆ สู้ๆ เพื่อเป้าหมายของเราในไตรมาสถัดไป ยินดีกับทุกๆ คนค่ะ ^^