กิจกรรมรดน้ำผู้บริหารประจำปี 2556

FDI Group ได้จัดกิจกรรมรดน้ำผู้บริหารประจำปี 2556 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันสงกรานต์ ในโอกาสนี้ถือเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ไทย และถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ ลุล่วง ราบรื่น ด้วยดีในปีใหม่นี้ อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขี้นไป ของทั้งพนักงานและองค์กรต่อไป

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

FDI Recruitment (Thailand) ได้มีโอกาสเข้าพบปะพูดคุย กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในญี่ปุ่น ได้แก่ Ritsumeikan Asia Pacific University, ASO Cllege Group และ YMCA ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2556 ในการนี้ ได้เข้าพบและพูดคุยกับนักศึกษาไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือกันในโอกาสต่อไป

พบน้อง มศว. คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2556 พี่ชาว FDI ได้มีโอกาสเข้าประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลบริษัท และแนะนำการสมัครแก่น้อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์และน้องๆ ทุกคนค่ะ

พบปะน้องๆ มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 FDI Recruitment (Thailand) ได้มีโอกาสเข้าพบ คณาจารย์และน้องๆ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้คำปรึกษาและบริการรับสมัครงานซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง FDI Recruitment (Thailand) ดังกล่าว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ด้วยค่ะ

พบปะน้องๆ ม.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2556 FDI Recruitment (Thailand) ได้รับความไว้วางใจจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบปะคณาจาราย์และน้องๆ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท และ ให้บริการรับสมัครงานแกนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องๆ ขอขอบพระคุณมากค่ะ