พบปะน้องนักศึกษา ม.ขอนแก่น

บริษัท มีกิจกรรม ออกบู๊ท พบปะน้องๆ จากคณะ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค. 56 ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องนักศึกษา ให้ความสนใจ สมัครงาน รับคำปรึกษา เป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณ คณาจารย์และบุคคลากรมหาลัยทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน รวมถึงน้องนักศึกษา ม. ขอนแก่นทุกๆ คนมากค่ะ

Happy New Year 2013

Happy New Year 2013 party, New year New you, New career leads New better life, Happy new Year Everyone!

FDI Group

FDI Group have outing activities on 16-17June 2012 at Haven-Huahin Resort

FDI

FDI Recruitment Co., Ltd. registered as specific recruitment company that specialized provide consultants and source the appropriate candidate for serve and meet the client need in Thailand. FDI International is expertise local recruitment team and managed by Japanese to specific and focuses for Japanese Business by base on global standard recruited provider. Due to our client requirement, we are now urgent looking for the appropriate candidate to apply and serve our client need.