ธรรมะบรรยายกับพระอาจารย์มหาสมปอง

กลุ่มบริษัท เอฟ ดี ไอ จัดกิจกรรมธรรมะบรรยาย โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในหัวข้อ "ชนะความเครียด สร้างสุข สนุกกับงาน" ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ พนักงานทุกคน ได้รับสาระธรรม สร้างสุข ให้ก่อเกิดความเบิกบานในจิตใจ โดยทั่วกัน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ค่ะ